Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. El col·legi Sa Real, dirigit i gestionat per la Fundació Diocesana “Isidor Macabich”  constitueix el marc de referència per a la participació i la presa de decisions, per tant  inspira i orienta:  L’elaboració, realització i avaluació del Projecte Educatiu.  L’elaboració, aprovació i aplicació del reglament Intern.  Les estructures de participació en la organització i gestió ordinària. La definició del nostre Caràcter Propi pretén que els nostres centres escolars portin a  terme un ensenyament de qualitat, dirigit a totes les dimensions de la persona i obert a l’estil de vida que ofereix l’Evangeli, capaç de promoure persones lliures i responsables  en la millora de la societat.   Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria El Col·legi Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte