Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria El nostre centre disposa d'Escola Matinera. Es tracta d'un servei fonamental per  conciliar la vida laboral i familiar ja que permet que els nens/as puguin estar atesos en  el col·legi des de les 7.50 fins a les 9.00 hores, facilitant així el compliment d'horaris  laborals de primera hora del matí. El servei funciona durant tots els dies lectius, incloent  els mesos de juny i setembre. Els alumnes que fan ús d'aquest servei poden jugar i fer activitats d'expressió artística,  tant a les classes d'infantil i primària com al pati de l'escola, sempre atesos per  personal del centre. Les condicions de pagament d'aquest servei es poden consultar a la secretaria del  centre. Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte