Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. La Fundació Diocesana Isidor Macabich, té com a finalitat la promoció cultural i  educativa en totes les seues dimensions. L’assoliment de les metes i valors que exigeix que els pares dels alumnes, els  professors, el personal no docent i els alimnes, en incorporar-se al centre escolar, el  coneguin, acceotin lliurament, i es comprometin a posar-lo en pràctica.  La Fundació Diocesana, amb la col·laboració de tota la Comunitat Educativa, vetllarà  per a que el Caràcter Propi de l’escola presenti els valors de la cultura, la convivència  social i l’esperit, i que està oberta al sentit cristià de l’home, de la vida i del món, es  plasmi en el Projecte Educatiu, i així orienti el conjunt de la vida educativa del mateix  centre. Sa Real fomenta la seua acció de l’ensenyament i educació en els principis de la  doctrina catòlica i s’adhereixen a les directrius pastorals diocesanes, dins del respecte a la llibertat de consciències.  Els pares i les mares, primers i principals responsables de l’educació dels seus fills i  filles, tenen el dret i la responsabilitat de triar el tipus d’educació i de centre que  desitgin. Sa Real està oberts a tots, sense cap tipus de restricció, segons la legislació  escolar corresponent. Sa Real valora la formació que els alumnes reben en la seua familia i tracten d’integrar-  la en el procés educatiu escolar. Al mateix temps, promouen iniciatives d’educació  familiar per a que els pares puguin perfeccionar la seua funció educativa i comprendre  millor la responsabilitat que tenen respecte als seus fills.  Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria El Col·legi Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte