Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. Sa Real promou una educació de qualitat al servei del coneixement total i harmònic de  la persona; la participació crítica i creativa en la vida familiar, escolar i social; i  l’assoliment d’un sentit més perfecte de la veritat, que els permeti adoptar decisions  lliures i responsables. Arrelat a la vida i cultura de les Pitiüses, eduquen els alumnes a través de l’assimilació  sistemàtica i crítica dels distints sabers científics i humanistes, l’aprenentatge de  destreses, i la proposta de valors que orientin les seues decisions i comportaments. Entre aquests valors, il·luminats per l’Evangeli, destacam els següents:  Vida, do rebut que s’ha de respectar i fomentar. Pau, gran tasca en favor de l’harmonia personal i la convivència, fonament d’un  esperit dialogant i allunyat de tota violència.  Llibertat personal, alliberació de condicionaments interns i externs; capacitat per  a buscar i acceptar la veritat.  Justícia, exigència d’igualtat entre les persones i respecte de la seua dignitat,  que es concreta en propostes de fraternitat i defensa dels drets de tots. Solidaritat, determinació ferm i constant de decidir-se pel bé de tots i de  cadascun, és a dir, bé comú.  Tolerència, acceptació de tota persona, respecte a les diferents formes de pensar  i actuar, sense renúncia a la veritat. Treball, desenvolupament de la pròpia persona i aportació a la societat.  Medi Ambient, àmbit en el que s’apren a ser una persona i a conviure amb els  demés. Llengua, realitat configuradora de la identitat personal i col·lectiva, clau per a  desxifrar el significat de la realitat i instrument d’una comunicació més autèntica.  Autoestima, capacitat per a respectar-se, confiar en les possibilitats pròpies i  acceptar-se a si mateix.  Trascendència, manifestació de la dimensió espiritual i religiosa de l’ésser humà.    Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte