Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. EQUIP DIRECTIU  Director          Juan Luis Cerdà Juan  Cap estudis secundària         Daniel Torres Colomar  Cap estudis primària         Juan Antonio Cuesta Bermudo  Secretari                    Juan Orihuela Martínez  Capellà         Juan Miguel Planells Torres  Orientadora         Katia Roselló Montelongo  COORDINADORS DE CICLE Coordinador Primària i Infantil  Evaristo Ribas Boix  Coordinadora Infantil Beatriz Cardona Tur Coordinador Primer Cicle  Evaristo Ribas Boix  Coordinador Segon Cicle Juan Luis Cerdà Juan Coordinador Tercer Cicle Juan Antonio Cuesta Bermudo Coordinador Secundària Coordinador/a Primer Cicle ESO  Juan Orihuela Martínez Coordinador/a Segon Cicle ESO Sílvia Torres Bonet   Coordinador/a Batxillerat Daniel Torres Colomar COORDINADORS DEPARTAMENTS Pastoral Secundària         Juan Miguel Planells Torres  Pastoral Primària         Luis Hormigo Gutiérrez  Noves Tecnologies         Francisco Javier Ferrer Planells  Ambientació de Centre         Juan Roig Planells  Orientació         Katia Roselló Montelongo  Família   Mariluz Zornoza Alonso ADMINISTRACIÓ  Alejandra Molina García  Antoni Ferrer Marí  Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte