Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria La normativa d'aplicació en qüestions lingüístiques s'ha   modificat  recentment amb la publicació del decret de Tractament Integrat de Llengües. En aquest  sentit, el centre manté el seu projecte lingüístic en el que s'estableix el 50% de càrrega  lectiva en cadascuna de les dues llengües oficials a les Illes Balears (català i castellà); i  anirà incorporant la llengua anglesa, tal i com marca el decret, així com la capacitació  del professorat ho permeti. Els cicles a Infantil i Primària i els departaments de llengües d'ESO i Batxillerat,  procuraran coordinar de forma coherent l'ensenyament de les diferents llengües. A continuació es detallen els quadres inclosos en el nostre projecte TIL per al curs  2013/2014:    Educació  Infantil  Educació  Primària E.S.O Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte