Avís legal i informació sobre les condicions d'ús del lloc web

 1. Dades identificatives del titular del lloc web
 2. En compliment del deure d’informació estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH, titular del sitio web www.sareal.es , procedeix a informar-lo de les dades identificatives exigides per la norma esmentada:

  • Denominació social: FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH (COL·LEGI SA REAL)  
  • Domicili social: Avenida Ignasi Wallis s/n (07800) Eivissa - Illes Balears.
  • CIF: G-07786981
  • Adreça de correu electrònic: info@sareal.es
  • Dades d'inscripció al Registre Mercantil: Inscrita al Registre de Fundacions del Govern Balear, amb el número de registre FIB-B 27.
 3. Definicions
 4. Lloc web”: domini www.sareal.es que es posa a la disposició dels usuaris d'Internet. A efectes d'aquest Avís Legal, es considera que formen part del domini i, per tant, del terme “lloc web”, els diferents blocs i espais web dels quals és titular FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH i que posa a disposició dels usuaris :

  Així mateix s'informa que COL·LEGI SA REAL disposa de comptes o perfils a les següents xarxes socials:

  Usuari”: persona física o jurídica que utilitza o navega pel lloc web.

  Contingut" o "continguts”: són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.sareal.es les quals conformen la informació i els serveis que FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH posa a la disposició de l'usuari. S'hi contenen missatges de text, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut al lloc web.

  Hipervincle” (Link): enllaç pel qual un usuari pot navegar pel contingut del lloc web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l'enllaç.

 5. Condicions generals d’ús del lloc web
 6. FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH ofereix l'accés al lloc web en els termes i Condicions d'ús descrites a continuació:

  1. Accés i usuaris:
  2. El mer accés al lloc web atorga a qui el realitza la condició d'usuari del mateix, ja sigui una persona física o jurídica, i implica l'acceptació completa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals d’ús incloses en l’Avís Legal. De manera que si l'usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, caldrà abstenir-se d'utilitzar el lloc web.

   L'accés al lloc web és gratuït. Tot i això, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH es reserva la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis o continguts al registre previ de l'usuari que haurà d’emplenar el corresponent formulari d’alta.

   Quan sigui necessari aquest registre per a poder accedir a determinats serveis o continguts, la recollida i el tractament de les dades personals de l'usuari es farà en els termes establerts a la nostra Política de privadesa

  3. Modificacions:
  4. Per tal de millorar les prestacions del lloc web, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH es reserva el dret a actualitzar, modificar, ampliar o suspendre temporalment o eliminar en qualsevol moment, de forma unilateral i sense prèvia notificació a l'usuari, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva presentació, configuració i especificacions tècniques.

   Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'ús, així com qualsevol altre avís i polítiques contingudes al lloc web www.sareal.es .

  5. Condicions d'ús:
  6. L'usuari del lloc web www.sareal.es es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis que hi trobi, i assumeix que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l'ordre públic, les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats .

   L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts de conformitat amb la legislació vigent, aquest Avís Legal i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement per FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH a través d'aquest lloc web o per qualsevol altre mitjà.

   L'usuari està expressament autoritzat per utilitzar tota la informació continguda al lloc web, sempre que:

   1. Apareixi l'avís sobre drets d'autor de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH a totes les còpies.
   2. La informació estigui destinada només a fins de coneixement i no comercials o fins exclusivament domèstics o personals i no siguin posteriorment cedits a tercers.
   3. La informació no s'alteri o es modifiqui de cap manera.

   A aquest efecte, l'usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre, comunicar o posar a disposició de tercers el contingut del lloc web, com ara textos, dades, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic, codis font o qualsevol altre material al qual tingués accés amb la seva condició d'usuari del lloc web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

  7. Propietat intel·lectual i industrial:
  8. Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web www.sareal.es , el seu disseny gràfic i codis font, així com els noms comercials, marques i signes distintius de qualsevol classe són titularitat de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH o, si escau, de tercers que n'han autoritzat l'ús, sense que se'n pugui entendre que l’accés al lloc web i/o als seus continguts atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.

   Qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció i lesió dels drets de propietat intel·lectual i industrial de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH o de tercers protegits per la Llei i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

   Per tant, es prohibeix expressament a l'usuari utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites, prohibides, lesives de drets de tercers o que puguin, de qualsevol manera, danyar la marca, la imatge o reputació de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH

   FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

  9. Exclusió de garanties i responsabilitats:
  10. L'accés i ús del lloc web www.sareal.es es fan sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

   FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH no es fa responsable de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i els continguts de les quals pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens a ella. Sobre això, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH només respondrà dels serveis i continguts propis i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH.

   FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que obeeixin a alguna de les circumstàncies següents:

   1. Manca de continuïtat del funcionament o funcionament incorrecte del lloc web www.sareal.es .
   2. Manca d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen a www.sareal.es , respecte a les expectatives de l’usuari.
   3. Existència de virus o programes a l'ordinador de l'usuari o per la presència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts o serveis prestats per tercers a través del lloc web www.sareal.es .
   4. Coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’accés i ús que l’usuari fa del lloc web i de les informacions i serveis.
   5. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis del lloc web.

   FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH té la intenció d'actualitzar el lloc web amb regularitat, però no assumeix l'obligació d'actualitzar-ne el contingut.

  11. Ocupació de "cookies"
  12. El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació web i obtenir més eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Per obtenir més informació podeu consultar la nostra Política de Cookies .

  13. Legislació aplicable
  14. Aquestes Condicions d'ús es regeixen pel que disposa la llei espanyola.

  15. Jurisdicció

  En el cas de discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'ús o del contingut del lloc web, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’Eivissa (Illes Balears).

 7. Contacte

En cas de dubte sobre aquestes Condicions d'ús podeu adreçar-vos a l'adreça de correu electrònic info@sareal.es

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 9 de setembre del 2023

Des de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH us agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Copyright© FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH

Reservats tots els drets d'autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora dels termes i condicions d’ús continguts en aquest Avís Legal.